Terms of condition

GENERAL

Art. 1
These general terms and conditions apply to every purchase-sale agreement by a visitor of this website, hereinafter referred to as "customer", concluded with Paint Correction Systems owner of webshop on the site https://www.paintcorrectionsystems.com, VAT-nr: ESY5884561W. These general terms and conditions always take precedence over all other terms and conditions of the customer. Additional conditions of the customer are excluded, unless these have been accepted by us in writing beforehand.

ORDER
Art. 2
An agreement is valid when electronically forwarding the order by clicking on the "Agree for this order" hyperlink, or by sending an email that contains an order.

LIABILITY
Art. 3
Although our model contracts are carefully edited by us, it is possible that, due to the nature of the product, a model contract that you have purchased does not fully meet your requirements or is not specifically adapted to your situation. In this case, we disclaim any liability to us and we would like to point out that you bear full responsibility for the use of these model contracts.

WITHDRAWAL RIGHT
Art. 4
It follows from the nature of the model contracts that they are sold that they cannot be returned, so that you, in accordance with art. 80 §4, 2 ° Trade Practices and Consumer Information Act does not have a right of withdrawal. Every purchase-sale is final from the conclusion of the agreement and is not subject to any reflection period.

PAYMENT
Art. 5
Payment is always made via bank transfer (home banking) or PayPal. Every order is immediately payable at the time the agreement is concluded. When paying by bank transfer you will receive the ordered products only after receiving the amount due.

PERFORMANCE
Art. 6
The execution of the agreement normally takes place almost immediately after payment via credit card or confirmation of payment via transfer. However, any delay in implementation does not give the right to compensation where appropriate. In the case of payment via bank transfer, the delivery of the ordered products takes place within five working days after crediting our account. In this case too, some delay in implementation does not entitle you to compensation.

DISPUTES
Art. 7
All disputes arising from this agreement are governed by Spanish Low. The District Court of Murcia is competent for all disputes arising from this agreement.

BINDING
Art. 8
With every electronic order of products, the customer expressly declares that he agrees with these general terms and conditions by checking the "Accept" checkbox. An electronic order without this agreement is technically impossible, except for fraud, so that these conditions are always binding on the customer.

Services:

Duration of the treatment is discussed in advance with the customer.

All services are performed in consultation with the customer at the agreed date and time.


After the treatment of the car, every customer is informed how to further maintain the car, such as which products can be used to wash the car, which products should not be used as it can destroy the treatment that the car has undergone. And can even cause damage to the paint or plastic parts of the car.
It is also recommended to wash the car every other week, at home and if not at home, in a self-wash. Never drive through the carwash, this will damage the paintwork of the car.

Complaints

If the customer has a complaint about the services performed on the car, they must be reported to Paint Correction Systems within fourteen days.
So that the problem can be solved in time.

Under no circumstances will refunds be made on complaints reported after fourteen days.

Under no circumstances will refunds be made if the customer after the treatment has not followed the washing instructions that have been communicated or has used incorrect products.

We will handle every complaint at all times.
We will find a suitable solution for every well-founded complaint and discuss this with the customer.


Privacy voorwaarden

Steven Van der Eyken, gevestigd aan Calle Atlantico 36, Hacienda Riquelme Golf Resort 30590 Sucina Murcia, Spanje, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.paintcorrectionsystems.com

Calle Atlantico 36, Hacienda Riquelme Golf Resort 30590 Sucina Murcia, Spanje

+34658734733

Persoonsgegevens die wij verwerken

Steven Van der Eyken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam- Telefoonnummer- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@paintcorrectionsystems.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Steven Van der Eyken verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Steven Van der Eyken neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steven Van der Eyken) tussen zit. Steven Van der Eyken gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Steven Van der Eyken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period

Delen van persoonsgegevens met derden

Steven Van der Eyken verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Steven Van der Eyken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steven Van der Eyken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@paintcorrectionsystems.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Steven Van der Eyken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons